VIDEO

Eva Lucija Kozak

Jaz in Ti / Me and You

december 2014

(5:46:29)

 

Video Jaz in ti prepleta različne prizore namišljenih odnosov in razvija razmišljanje o odnosu, ki ne vsebuje aktivnega drugega. Estetizirane podobe navideznih razmerij izpostavljajo nejasnost nadomestljivega in nenadomestljivega. Predstavljajo sočasno željo po osebnih stikih, njihovem razvoju in nesposobnost vzpostavljanja medosebnih razmerij ter povezujejo nasprotja narcisizma in   skrbi, individualizma in sodelovanja.

 

Video Me and You interlaces various scenes of imaginary relationships and develops thinking about the relationship that has no active other. Aestheticized images of apperent relationships highlight the ambiguity of substitutable and irreplaceable. Desire for personal contact, its development and the inability to establish interpersonal relationships are represented simultaneously and link contradictions of narcissism and concern, individualism and cooperation.